Изложба „Говор цвећа“

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, у сарадњи са Институтом за ботанику и Ботаничком баштом „Јевремовац“ Биолошког факултета Универзитета у Београду и компанијом 4СЕ, реализовала је изложбу ГОВОР ЦВЕЋА.

Изложба је инспирисана књигом „Порука скривена међу латицама“ издавача 4СЕ. 

На изложби је посебна пажња посвећена публикацијама из XVIII и XIX века. Све књиге налазе се у фонду Универзитетске библиотеке. Изложбени матeријал је делом из Одељења реткости, као и из легата Геодена Дунђерског, Војислава М. Јовановића, Јоце Вујића, Слободана Ј. Јовановића, Стојана Новаковића и Исидоре Секулић.
На изложби ће, поред осталог, бити представљене публикације које су реткост на нашим просторима. За сам дан отварања изложбе из Одељења старе и ретке књиге ће бити изложена публикација Захарија Орфелина : Искусни подрумар из 1783. године на црквенословенском језику. Публикација је под посебном заштитом као културно добро од
изузетног значаја.

На изложби су изложене и публикације:
Панчић Јосиф, Флора у околини београдској / по аналитичном методу саставио Јосиф Панчић из 1865. године.
ГОВОР цвећа : по најновијем тумачењу / с немачког превела Анка П. Чобанићка, штампано у Новом Саду 1875. године
WALCOTT Mary Vaux, North American wild flowers, из 1925. године, поклон Универзитетској библиотеци Михајла Пупина.
Збирка цртежа на којима су представљени најтипичнији примерци пољског цвећа у Северној Америци, цртежи су рађени воденим бојама и у природној величини. Антикварска грађа, луксузно издање, издато у ограниченом броју примерака; ово је примерак бр. 124.

About the author: Jelena Petrovic

You must be logged in to post a comment.