30 слика Хелма I Софија Јечина

1.100,00 рсд

Драган Јовановић Данилов је рекао о Софијиној књизи:

“Виђени призори, сусрети и догађаји изпрошлости сопства у доживљајној сфери постају предмет Софијиног приповедачко-есејистичко-медитативног разобличавања.

Притом Софијино двозанаџијство, њено професионално бављење сликарством, посебно њене поособљене моделације градских призора несумњиво су усмерили и њен сензибилитет за писање. Њена приповедна и сликарска свест фиксирају осамљеност човека и ствари, те мисао о сопственој недовољности у свету. Људи су благословљени једни другима, нико сам себи не може помоћи – ето то нам поручују текстови Софије Јечине праћени репрезентативним сликама које темпераментно и брзо ослобађају и изражавају њену сликарску нарав.