Говор цвећа у Аустралији│аустралијско – српско издање

1.200,00 рсд

Eyebright

THRILL

,,I’m at home and at ease on a track that I know not,
And restless and lost on a road that I know.“

Henry Lawson

Бела радост

УЗБУЂЕЊЕ

,,Спокојан сам, и као код куће на путу који не знам,
а неспокојан и изгубљен на путу који ми је знан.“

Хенри Лосон

 

 

Grey Parrot Pea

HAPPINESS

 

,,The grass looks greener on the other side of the fence.“

Australian proverb

Сиви папагај

СРЕЋА

 

,,Трава делује зеленије с друге стране ограде.“

Аустралијска пословица