Говор цвећа у Шпанији │ шпанско – српско издање

1.200,00 рсд

Tulipán

ENAMORAMIENTO

,,Al amor le pintan ciego y con alas.
Ciego, para no ver los obstáculos;
con alas, para salvarlos.“

Jacinto Benavente

Лала

ЗАЉУБЉЕНОСТ

,,Љубав је насликана слепа и са крилима.
Слепа, да не види препреке;
са крилима, да их савлада“

Хасинто Бенавенте

Ave del paraíso

INMORTALIDAD

 

,,Tan lejos como vaya mi recuerdo, he buscado siempre lo

que no cambia, he deseado lo eterno.“

Luís Cernuda

Рајска птица

БЕСМРТНОСТ

 

,,Докле год моја сећања сежу, вазда сам трагао
за оним непроменљивим, жудео сам за вечношћу.“

Луис Сернуда