Говор цвећа у Србији│српско – енглеско издање

1.200,00 рсд

Лепи глиша,
лепи човек,
цинија

ЧЕЖЊА

,,Дођи! Снови моји у густоме роју
теби лете. Дођи, без тебе се пати!
Дођи! Све крај мене осмех ће ти дати
и у свему чежњу опазићеш моју.“

Десанка Максимовић

Zinnia

 

LONGING

,,Come to me! My dreams are flocking to you, lusciously they fly.
Come to me, without you by my side there’s only suffering!
Come to me! And see how many smiles for you are here waiting.
And all ‘round, you will behold how deeply, longingly, I pine.“

Desanka Maksimović

Перуника,
богиша, ирис

ПОШТОВАЊЕ

,,Ко зна гласове мисли, ретко када се
огласи гласом говора.
Људи се поштују речима, а воле
ћутањем.“

Мирослав Мика Антић

Iris

RESPECT

,,Those who know the voice of thoughts,
rarely need to speak out loud.
People respect one another with words,
but love one another with silence.“

Miroslav Mika Antić