Говор цвећа у Србији│Порука скривена међу латицама│српско – словачно издање

1.200,00 рсд

За све говорнике и љубитеље словачког језика!

Упознајте се са српском културом и книжевношћу.

Фотографију сваког цвета прати његово симболичко значење
и цитат из српске поезије и литературе са књижевним преводом на
словачки језик.