Говор цвећа у Србији│Порука скривена међу латицама│српско – енглеско издање

1.200,00 рсд

Порука скривена међу латицама са преводом и на енглески
језик.

Настало је из жеље 4СЕ тима да се српска култура и
традиција упознају од стране познаваоца енглеског језика,
као најчешће коришћеног језика у свим деловима света.