Избори у САНУ 2018: критеријуми избора, процедуре и „намешташње“;

Опстанак Србије, могуће стратегије развоја;
Пројект „Будућност Србије“: успон, препреке,изгледи…