Милутин Дедић – познати српски путописац, публициста, истопричар уметности и сликар. Приказује Вам кроз своје оригиналне цртеже српске манастире, живот на ратној морнарици Јадран као и историју пимница.