Како можете постати члан Клуба читалаца?

 • Куповином било које књиге преко нашег сајта, опционо могу да штиклирају да постану део клуба читалаца (подаци се свакако узимају ради поруџбине). Чланска картица са правилником коришћења се шаље поштом заједно са књигом.

 • Куповином књиге у нашем простору, читалац може да попуни образац и тиме отвара свој налог на Сајту, тј постаје део чланског клуба. Чланска картица се добија на лицу места из правилник коришћења.  

       За сва питања у вези са клубом читалаца могу се обратити на имејл: 4se.knjizara@gmail.com

Које повластице добијате као члан клуба?

 1. За купљена до 2 издања, члан остварује попуст у вредности од 10% на малопродајне цене куповином у продајном простору у Светог Саве 32.
 2. За купљена 3 или више издања, члан остварује количински попуст од 20% у продајном простору у Светог Саве 32.
 3. Бесплатну доставу на купљене књиге преко 3.000дин
 4. Попуст на галеријске производе у вредности од 10% (букмаркери, календари,шоље…)
 5. Бесплатна чланарина и чланска картица.
 6. Бесплатна шоља „Очи“ док има у залихама.
 7. Редовне информације на емаил о новим издањима/акцијама и догађајима.
 8.  Електронски каталог који добијају на емаил.

*4СЕ задржава право промене правилника Клуба читалаца о чему ће сви чланови бити благовремено обавештени.

Услови коришћења

 • Учлањењем у 4СЕ Клуб читалаца члан добија нумерисану чланску карту која му омогућава све наведене погодности.
 • Приликом сваке наредне куповине обавезно је поседовање чланске картице, јер се само на тај начин могу остварити наведени попусти                                                  (уколико члан нема физички картицу, може да каже број картице).
 • Корисник картице је дужан да на захтев запосленог у 4СЕ клубу покаже индетификациони документ чиме може да се утврди његов идентитет.
 • Особа којој је издата ова картица једина је овлашћена за њено коришћење.
 • У случају губитка чланске картице, члан је дужан да о томе обавести запослене чланског клуба, не би ли му се издала нова чланска карта.
 • 4СЕ задржава право промене правилника Клуба читалаца.
 • Приликом учлањења, нови члан Клуба читалаца доставља следеће личне податке:                                                                                                                                                            –  име и презиме, електронска адреса, поштанска адреса и број телефона. 
 • Ако дође до промене неких од ових података, члан Клуба доставља нове податке.
 • 4СЕ се обавезује да ће сви лични подаци чланова Клуба 4СЕ бити потпуно сачувани и заштићени од стране 4СЕ доо.
 • 4СЕ ће с личним подацима чланова Клуба читалаца 4СЕ поступати у складу са Законом о заштити података о личности. 
 • 4СE ни у једном случају и ни под каквим околностима неће достављати податке о  члановима Клуба било којој особи или институцији.
 • Сви запослени у издавачкој кући 4СЕ сматрају се одговорним за чување и заштиту података чланова клуба. 

Више о политици приватности Клуба читалаца можете прочитати овде.