4СЕ издања тренутно у изради:

 1.   Најлепши лептири Србије –  Васа Павкови
 2.  Пословице и изреке  – Лука Дедић
 3. Тарантуле као кућни љубимци – Милош Танасковић
 4.  Кемпо. Порекло борилачких вештина. –  Александар Долин
 5. Едиција књига ,, Порука скривена међу латицама“ : 
 • енглеско издање
 • бразилско издање
 • бразилско – српско издање
 • словачко – српско издање
 • аустралијско издање
 • аустралијско – српко издање