4СЕ издања тренутно у изради:

  1.  ,,Пословице и изреке“ књига 1.  – Лука Дедић, Нина Симић, Слободан Петровић
  2.  Кемпо. Порекло борилачких вештина. –  Александар Долин
  3. Едиција књига ,, Порука скривена међу латицама“ : 
  • енглеско издање
  • бразилско издање
  • бразилско – српско издање
  • словачко – српско издање
  • аустралијско издање
  • аустралијско – српко издање