Марина 4СЕ у свом логотипу садржи симболе 4 елемента: вода, ватра, земља, ваздух који,
обједињени условљавају нераскидиве природне токове, те утичу на опстанак људског бића
као ствараоца материјалне културе.
Вођени идејом синергије у објекту на Марини 4СЕ одржавају се уметнички догађаји: концерт
класичне-камерне музике, изложбе из области ликовног стваралаштва, приказивање
документарних филмова на тему воде, река и одржавање књижевних вечери и презентација
штампаних издања издавачке куће 4СЕ.

Булевар краља Александра 100, Београд (Земун)